جهت ارتباط با ما فقط کافیست تلفن خود را بردارید وبا شماره 09902665030 – 09185689390 تماس بگیرید تا در کمترین زمان بهترین خد مات  را درمنزل و بدون جابجایی دستگاه،دریافت کنید.

آدرس: کرمانشاه ، 6بهمن ، سیمتری دوم بطرف چهارراه سنگر، بعد از بانک ملی ،سر کوچه سنجابی

جهت ثیت سفارش ،مشکل دستکاه و ادرس خود را برای ما ایمیل کنید