شماره تماس : 09185689390

09393199784

آدرس: کرمانشاه ، 6بهمن ، سیمتری دوم بطرف چهارراه سنگر، بعد از بانک ملی ،سر کوچه سنجابی

آدرس جدید به مکان زیر انتقال پیدا کرده است.

آدرس : مسکن ،چهاراه مطهری ، بطرف کارمندان اول خیابان پاساژ پاسارگاد

جهت ثیت سفارش ،مشکل دستکاه و ادرس خود را برای ما ایمیل کنید