مطالب توسط ali

راهنمای خرید یخچال و فریزر

ممکن است شما هم مثل سایر افراد بر این عقیده باشید که هرچقدر بیشتر هزینه کنید  نتیجه بهتری میگیرید.این عقیده شاید غلط باشد اما در مورد یخچال به این صورت است که هرچقدر ا ز مارک و برند معتبر تری استفاده کنید نتیجه بهتری خواهید گرفت بدین سان برند های بهتر مصادف با هزینه بالاتر […]